AFFÄRSIDÉ

Event & Konsultbolaget AB ska hjälpa sina uppdragsgivare att nå ut med sina budskap genom att erbjuda kreativa och minnesvärda events med kvalitén i topp, från rena upplevelser till rekreation eller festlighet, paketerade i ett smakligt format.

 

VISION

  • Vara Mälardalens ledande eventföretag inom kick-off, teambuilding, konferens och företagsevenemang i termer av; Kompetens, Kreativitet, utveckling och Kvalitet.
  • Vara det eventföretag som erbjuder och levererar de bästa och minnesrikaste upplevelserna.
  • Vara branschens mest prisvärda företag inom genren.

KÄRNVÄRDERINGAR

  • Att alltid sätta kunden i första rummet, vilket innebär att alltid eftersträva att leverera största möjliga kundnytta och när det är möjligt överträffa kundens förväntansgrad, samt addera mervärden som säkerställer långsiktiga och lönsamma kundrelationer.
  • Att fokusera på möjligheterna istället för problemen, skapa möjligheter som föder Nytänkande, Entreprenörsanda och Utveckling både utåt och inåt i organisationen.
  • Att skapa förutsättningar för ett öppet företagsklimat, uppmuntra lojalitet, engagemang och hjälpsamhet för varje individ och på så sätt skapa en laganda som präglas av ärlighet samt genuin arbetsglädje och stolthet.

BOKNINGSVILLKOR

  • Definitivt antal gäster meddelas Event & Konsultbolaget senast 14 dagar före eventet/aktiviteten skall äga rum
  • Vid kraftigt regnväder så tas alternativa miljöer/lokaler fram.

BETALNINGSVILLKOR

  • Betalning: 50% av beräknat belopp i handpenning senast 2 månader före eventet/aktiviteten, resterande per faktura med 15 dagar netto eller enligt överenskommelse.
  • Event & Konsultbolagets bankgiro: 127-7359. Ange datum för eventet/aktiviteten och företagets namn.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR

Kostnadsfri avbokning fram till 2 månader innan eventet/aktiviteten är bokat. (Om inte annat är överenskommet i offerten/avtalet.) Därefter 50% av det som avbokas efter handpenningen erlagts och 100 % av det som avbokas 2 veckor innan eventet/aktiviteten skulle ha genomförts.

 

MILJÖPOLICY

Event & Konsultbolaget AB verksamhet ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete. Grunden för vårt miljöarbete är att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i kretslopp samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

FÖRSÄKRINGAR

Företaget som beställer tjänst från Event & Konsultbolaget försäkrar den anställde under hans eller hennes medverkan hos oss. Det innebär att beställande företagets försäkring täcker den anställde, antingen via företagets gruppförsäkring eller andra enskilda försäkringar. Event & Konsultbolaget har tecknat en s. k. Allriskförsäkring. Den träder i kraft om vi kan anses ha agerat oaktsamt på något sätt.

SAMARBETSPARTNERS

Vi har ett nära och långtgående samarbete med följande företag. För mer information klicka på respektive logo.

hyrtalt